Sake Rijpkema

Fotografie

Reportages - en meer

Kameroen 2017

Gebruiksaanwijzing: Klik op de Naam of de bijbehorende foto om de betreffende reportage te bekijken!


 

Kameroen 2017

Februari dit jaar was ik een paar weken in Kameroen, mijn eerste reis in Afrika. Fotograferen was geen doel op zich, ik was er (net als een jaar eerder in India) om ontwikkelingsprojecten te bezoeken en daarover te rapporteren. Het ging daarbij om twee organisaties: Stichting Kinderen van Abong Mbang, en Stichting LiveBuild.

De projecten die gesteund worden door de eerste stichting bevinden zich in het oostelijke Franstalige deel van het land, bij de provinciestad Abong Mbang. Hiervan heb ik nog geen beeld afgewerkt, dit volgt wellicht nog later. Wel heb ik al foto's afgewerkt van een kerkdienst daar:

 

Kerkdienst in Abong Mbang

Dit is in een Rooms Katholieke kerk die ligt naast het klooster waar ik daar logeerde.

Religie leeft in Kameroen. Ongeveer tweederde van de bevolking is Christelijk, waarvan de helft katholiek en de andere helft protestants. Er zijn met name in het noorden van het land ook moslims, de rest is animistisch.

Het was leuk deze mis bij te wonen. De behoorlijk grote kerk was vrijwel helemaal vol, iedereen kwam in zondagse kleding. Veel muziek, maar toch meer gesproken woord dan ik had verwacht -- beetje jammer, want mijn Frans is nogal beperkt... Maar voor een geboren katholiek als ik was het toch wel aardig te volgen.


 

LiveBuild

Daarna ben ik afgereisd naar het Engelstalige westen van het land. De organisatie LiveBuild heeft daar haar kantoor in Buea. In samenwerking met lokale partners werkt LiveBuild aan verschillende projecten die veilig drinkwater zullen brengen aan een aantal gemeenschappen van in totaal vele duizenden mensen. Niet door ze een waterpomp cadeau te doen, maar door ze te helpen eigen waterbedrijfjes op te richten en te onderhouden.

Manganjo 15-2-2017

Het eerste project dat ik bezocht was Manganjo. De naam van dit project is afgeleid van de namen van dorpen die aan dit project meedoen (Mabonji, Big Nganjo en Nganjo Titi), Het gaat hierbij om ruim 17.500 mensen, en als alles goed gaat hebben die binnen afzienbare tijd veilig drinkwater. Zover is het nu nog niet, maar het begin is er: er is een opvangtank gebouwd, zo'n 6km verderop in de heuvels, die water opvangt uit een natuurlijke bron daar. Er is ook al een bezink-tank (waar zand uit het water wegzakt) en een grote opslagtank waarvanuit het water zal stromen naar de dorpen. Die drie tanks heb ik bezocht.

In de dorpen staan ook al watertap-punten, maar het water stroomt nog niet verder dan de opvangtank, de pijpen tussen de tanks en naar de dorpen moeten nog gelegd worden. Die pijpen zijn uiteindelijk het duurste (het gaat om kilometers), en die financiering is nog niet rond.

Net als bij de andere LiveBuild-projecten wordt het meeste werk verricht door de gemeenschappen zelf, alleen de technisch ingewikkelde zaken worden gedaan door lokale experts. Het sjouwen met materialen door de jungle, het graven van de geulen voor de pijpen, dat doen de dorpsbewoners zelf. Als het water eenmaal stroomt zullen de bewoners ook gaan betalen voor het gebruik ervan (wat nog wel even een cultuuromslag vraagt...), en van het geld dat dit oplevert moeten enkele mensen betaald gaan worden die het systeem gaan beheren. Het hele systeem is low-tech, zodat onderhoud relatief simpel en goedkoop is.


 

Kasema 15-2-2017

Diezelfde dag bezocht ik ook het Kasema-project dat in dezelfde regio ligt. Het gaat hier om 4 dorpen (Kake II [spreek uit: Kaketoe], Small Ekombe, Marumba I en Marumba II) en een gehucht (Diffa), in totaal bijna 20.000 mensen. Het project is erg vergelijkbaar met Manganjo. Het water komt hier echter niet uit een bron, maar uit een kratermeer, daardoor is het net wat minder zuiver. Daarom is er i.p.v. een bezinktank een filtertank gebouwd (het water gaat door verschillende bakken vol zand) en wordt er in de opslagtanks een beetje chloor toegevoegd, zodat ook hier uiteindelijk veilig drinkwater is of komt.

Ik heb de opslagtanks in Kake II en Small Ekombe bezocht, en het kratermeer waar het water vandaan komt. In Kake II stroomt inmiddels veilig drinkwater, en hopelijk wordt nog dit jaar de pijp doorgetrokken naar Diffa. De financiering voor Small Ekombe is nu ook rond, de dorpelingen zijn bezig de geulen te graven waar de pijpen in zullen komen. Voor de andere twee dorpen is LiveBuild nog op zoek naar financiering.


 

Lobange 17-2-2017

Het derde LiveBuild-project dat ik (twee dagen later) bezocht was Lobange. Lobange is een dorp van zo'n 2500 mensen. De meeste families hebben een stukje land waar ze cacao verbouwen of cassave. (Vandaar dat het dorp, net als de andere die ik bezocht, er tamelijk verlaten bij lag, bijna iedereen was aan het werk toen ik er kort was). Ook hier is het gebrek aan veilig drinkwater een groot probleem. Veel mensen worden ziek van het water wat ze nu drinken, enkele jaren geleden zijn hier nog 17 mensen overleden aan cholera.

Al zo'n 20 jaar geleden is geprobeerd om veilig drinkwater naar het dorp te brengen, maar dat is toen mislukt. 5 jaar geleden werd een nieuwe poging gewaagd. De gemeenschap zelf haalde geld op voor het laten maken van een haalbaarheidsstudie, en dat leidde uiteindelijk tot een plan dat gesteund werd door LiveBuild dat op zoek ging naar financiering hiervoor.

Sindsdien is er alleen nog maar een een opvangtank gebouwd, daarna viel het werk stil wegens gebrek aan fondsen. De bevolking begon de moed te verliezen, maar ziedaar, er lijkt nu dan toch geld gevonden te zijn, zoals het er nu uit ziet zal het project nog dit jaar voortgezet worden en zal het volgend jaar kunnen worden voltooid.

De opvangtank heb ik bezocht, samen met projectleider Jaba Woze en een aantal jongemannen uit het dorp die zelf hadden meegeholpen met het bouwen van die tank. Het was een zware tocht door de jungle van een paar kilometer, klauterend, warm. Het idee dat dorpelingen al het cement en gereedschap ook nog hebben moeten mee sjouwen... Maar mooi was de tocht wel!


 

Meer informatie over LiveBuild: http://www.livebuild.org/

Voor andere projecten die ik bezocht in India in 2016: http://www.sakefoto.nl/india-2016/